Balmes II  

FUNCIÓ TUTORIAL

El tutor és el primer referent per al noi/a i la seva família i és conjuntament amb els educadors, el responsable de dissenyar i avaluar les propostes educatives per als infants. Així també són els professionals que conformen l'espai de vida dels alumnes.
Està en l'essència del treball tutorial ajudar a l'alumne a participar el més activament possible en la orientació del seu projecte d'atenció i acompanyar-lo en el seu desenvolupament a lo llarg de la seva trajectòria escolar.
L'equip multidisciplinari elabora per a cada alumne un document anomenat ACI i que a més de ser una adequació del currículum ordinari a nivell individual és un document d'acords i fites per els alumnes i els professionals.
El tutor és el responsable de coordinar totes aquestes intervencions multidisciplinàries per tal que es respectin els acords i es tingui present sempre el criteri de globalització e individualització.