Balmes II  

EL DESPLAÇAMENT AUTÒNOM

Gaudir de l?oportunitat de desplaçar-se autònomament ofereix als infants experiències d?aprenentatge valuosíssimes que els ajuden en la construcció progressiva de l?esquema corporal , la imatge de sí mateix , l?autoconcepte , el coneixement espacial i els facilita l?apropament a l?entorn amb seguretat  i amb control. Poder accedir a l?entorn inmediat i llunyà és una experiència fonamental en el desenvolupament de l?autonomia. Es per això que intentem orientar a les famílies en l?elecció de cadires autopropulsables o elèctriques, adaptades a les necessitats de cada alumne, des de l?inici de l?escolaritat. 
Evidentment que  tots aquells alumnes que  tinguin possibilitats de desenvolupar la marxa rebran les atencions de fisioteràpia  més idònies, orientades per els seus metges de referència , per tal d?avançar en el seu desenvolupament motriu ,el més aviat possible.