Balmes II  

LA COMUNICACIÓ

Partim de la idea de que l?educació és possible per a tot ésser humà , per greu que sigui la seva situació vital .Així també un dels propòsits fonamentals de l?educació consisteix en ajudar a l?home a enriquir-se com a persona , desenvolupant al màxim les seves pròpies possibilitats i a integrar-se dinàmicament en la societat en que viu.

 
Entenem que el llenguatge s?aprèn en l?ús i en la interacció i és per això que oferim als alumnes oportunitats d?aprenentatge en la comunicació  en cada una de les situacions escolars; tant les especialment dissenyades per el desenvolupament del llenguatge , com les activitats de la vida diària que ens donen oportunitats úniques d?aprenentatge significatiu i funcional .
La comunicació està en contínua interacció amb les diferents àrees del desenvolupament  ( motricitat, afectivitat, percepció...)  i vertebra el desenvolupament global de les capacitats que s?esdevenen .
A partir d?una avaluació inicial incorporem per a cada alumne , segons les seves particularitats , ajudes tècniques  específiques per a la comunicació ,  sistemes augmentatius i alternatius de comunicació i dissenyem estratègies d?interacció que promoguin el desenvolupament . Ens plantegem facilitar la comunicació dels infants amb tots els seus interlocutors , així proposem un treball d?avaluació  i planificació continuat entre els professionals i amb la família
.